Mágneses folyadékkezelés alkalmazása a mezőgazdaságban

 

 

  A mágneses folyadékkezelés témája eddig sok vihart kavart már, nagy tábora van ellenzőinek, elismerőinek egyaránt. A magam részéről a témával már a 60-as évek elejétől behatóan foglalkozok és ma már nyugodt lelkiismerettel kijelentem, hogy az eljárás hatékonysága létezik és gyakorlatban is beigazolódott, minden ellenkező híreszteléssel szemben. Akit a témakör jelenlegi kutatási –fejlesztési helyzete bővebben érdekel, annak szívesen rendelkezésére bocsátom erről készült részletes tanulmányomat, melynek címe: „ A mágnesesség és a víz kapcsolatáról”. A mágneses folyadékkezelő készülékek használhatók minden olyan területen, ahol öntözéses gazdálkodás folyik, továbbá az állattenyésztésben, az állatok itatásához, eledelkészítéshez szükséges vizek kezeléséhez. A készülékek kivétele, mérete és teljesítménye a mindenkori igényeknek megfelelőek. Készítettünk olyan készüléket - Típusa: „SYL” 800 - Ø 400 x 350 – mely alkalmas 10 bar nyomás mellett óránként 90.000 (!)  liter víz kezelésére. Ez a készülékünk 1988 óta üzemel egy dunántúli öntözéses gazdálkodásban, kukoricatáblák öntözésénél, Waldhauser 125/290 típusú öntözőberendezésre felszerelve. A próbaidőszak 1988 – 1992 között volt.  Az eredmények – tehát 4 év átlaga – alapján a kezeletlen vízzel öntözött terület termésmennyiséghez képest 7-10 % terméstöbblet mutatkozott! A készülékkel felszerelt öntözőgép 50 hektáros parcellán dolgozott. Összehasonlításul 200 hektáros öntözött kukorica szolgált, ahol 4 db, ugyancsak Waldhauser 125/290 típusú, de folyadékkezelő készülék nélküli gép dolgozott. A vizsgált területen a termesztett kukorica fajtája, tőszáma, az alkalmazott agrotechnika, tápanyag utánpótlás, növényvédelem, valamint az öntözővíz mennyisége mindegyik területen azonos volt. Talajtani és vízgazdálkodási tulajdonságaikat tekintve a kérdéses területek homogénnek tekinthetők. Betakarításkor a parcellákat elkülönítve aratták le, ezután volt megállapítható egyértelműen az előbb említett hozamtöbblet. A készülék felszerelése az öntözőgépet rendeltetésszerű üzemeltetésében nem korlátozza. Hidraulikai problémák, nyomásveszteség eltömődés, stb. nem fordultak elő. A folyadékkezelő készüléket a továbbiakban is alkalmazni kívánják. A fentiekben közölt tényekről szóló jelentés a birtokomban van. Birtokomban van ugyancsak egy tájékoztatás, 1966 (!) március 21.keltezésű és egy budapesti szövetkezet virágkertészetében elért eredményekről szóló tájékoztató, az általam konstruált és kivitelezett készülék használati eredményével kapcsolatban. A készüléket 1965 szeptemberében bocsátottam a szövetkezet rendelkezésére és azt üzembe is állították. Kipróbálás céljából hazai -amerikai szegfű öntözését kezdték el. Az ültetést július hónapban végezték el. A dániából hozatott szegfűt 1965 májusában ültették ki. A hazai 30 cm-rel volt alacsonyabb és gyengébb fejlődésű, mint a dániai szegfű. 1965 decemberében a mágnesesen kezelt öntöző víz hatására a hazai virág utolérte dániai testvérét, már semmi különbség nem volt köztük. Ilyen eredmény hosszú évek gyakorlata alapján addig még nem fordult elő. Csupán érdekességként említem meg 1993 egyik –a témával kapcsolatos epizódját. Paprikatáblák öntözéséhez készítettem készüléket, 1”-os csatlakozással, ezekre voltak felszerelve közvetlenül a szórófejek. Egy magángazdálkodóval állapodtam meg, hogy referencia ellenében használja a készüléket, melyet május hónapban szereltek fel. Az öntözéshez használt vizet saját fúrt kútjaikból vették. Amikor augusztus végén kimentem és érdeklődtem a helyzet után, a következő tájékoztatást kaptam: a készülékek felszerelését követő 4. hét után a kezelt vízzel öntözött táblán lévő bokrok és a kezeletlen vízzel öntözött bokrok között akkora különbség alakult ki a méretekben, hogy már messziről megpillantva is úgy nézett ki a terület, mintha nem is azonos növényzetből álló táblák lennének egymás mellett. Rövid tanakodás után született meg a „vállalkozói” döntés: referencia ide, referencia-oda, attól kezdve az összes terület öntözése kezelt vízzel fog történni különben csak jelentős árkülönbséggel tudja majd értékesíteni a kezeletlen vízzel öntözött területről leszüretelt paprikát. Így is történt. Olyan mennyiségű és minőségű paprikát termelt, amilyent eddig soha: jellemző volt, hogy a teherkocsijával sohasem tudott a nagyvásártelepig eljutni, mert már kinn az úton megállították és megvásárolták az árúját a legmagasabb áron, kivétel nélkül minden alkalommal. Az augusztus végi állapotról készült fényképeken még mindig olyan mennyiségű termés látható – már többszöri szedés után is – mintha akkor kezdődne még csak a leszedés. Végzetül megemlítem még röviden egy kínai orvos csoport által közölt – ugyancsak a birtokomban lévő tanulmány lényegét, mely szerint a mágnesesen kezelt víz a vese, uréter, valamint nyálkő képződés kialakulását az emberi szervezetben jelentős mértékben csökkenti, a már kialakult kövek esetében pedig azok spontán eltávolítását, feloldódását idézi elő, illetve jelentősen csökkenti a létezésükkel járó fájdalmakat. A kísérleteket több száz emberen folytatták le klinikai viszonyok mellett, állandó orvosi felügyelettel. Jelentésükben ezen kívül kitérnek még arra is, hogy a mágnesesen kezelt vízzel itatott kísérleti állatok és öntözött növények gyorsabban nőnek, lényegesen nagyobb súly és terméshozam mellett.  

 

Fotó galéria

SYL MAGNETISM KKT  Szilágyi Szilárd okl. gépészmérnök